Danění kryptoměn aneb co o sobě píšete na sociálních sítích

Danění kryptoměn – Kirill Juran, Odborník na obchodní a daňové právo (SimpleTax&Law s.r.o.)

Dobrý den Kirille. Můžete na úvod stručně představit vaši společnost SimpleTax, s.r.o.?

Co se týče oblasti kryptoměn, naše společnost od začátku své existence fungovala jako poradenská kancelář pro digitální podnikání. Zhruba v roce 2017, při minulém bullrunu tu nebyl nikdo, kdo by se daněním kryptoměn zabýval. Byly tu miliardové zisky a to téma nebylo zpracováno. Tak jsme se toho chopili a od té doby se zdaněním kryptoměn, jako společnost, zabýváme. Tento rok zase zažíváme bullrun a pokud po současném dropu bude ještě pokračovat, tak budeme mít jistě ještě hodně práce. Do dnešních dní byl letošní rok „super konzultační“ co se danění kryptoměn týče a to i díky tomu, že v České republice je krypto-komunita poměrně velká.

Co děláte, jako firma, když trh s kryptem ovládají medvědi?

Být jen poradenskou společností v kryptoměnách by znamenalo mít 3 suché roky a jeden výživný. Naštěstí naše těžiště není jen v kryptoměnách a jak jsem zmínil, věnujeme se poradenství v oblasti digitálního podnikání celkově. Jako příklad mohu uvést poradenství pro klienty při exitu z IT společností a konzultace při správě jejich majetku, konzultace pro vývojáře her a software obecně.

Jaký je váš osobní vztah ke kryptoměnám?

U nás ve firmě máme krypto skoro všichni. Jen menšina ho nevlastní. Většinou jsme hodleři, současně si však hrajeme i s tradingem, takže se dá říci, že si vše zkoušíme na vlastní kůži. Zároveň věříme konceptu decentralizovaných financí. I naše firma působí na mnoha místech napříč celou republikou, takže se dá říci, že jsme taky decentralizovaní a trochu tomu Bitcoinu podobní.

Co lze o kryptoměnách z pohledu daňového systému v ČR říci obecně? V jakém právním rámci se kryptoměny nacházejí a jak na ně stát nahlíží?

O kryptoměnách se v současné době zmiňuje zákon proti praní špinavých peněz (AML), kde je na to pohlíženo jako na virtuální aktivum, což je nějaké digitální jednotka, která může být směňována, se kterou může být placeno nebo do které může být investováno. Tato definice však slouží pro účely AML. To jsou ta opatření identifikace vaší osoby, která řešíte s burzou při zakládání vašeho obchodního účtu (tzv. KYC). Definice se však netýká otázky daní jako takové. Kryptoměny nejsou u nás chápány jako akcie, ale už se vedou diskuze o tom, zda se nejedná o investiční nástroj. Pohled daňových zákonů na kryptoměny je pragmatický. Zákon o daních z příjmů vám neříká, co to kryptoměna je, ale řeší pouze váš příjem. Státu je jedno, jestli jste prodal nějaký token, skin ve hře nebo jiné digitální aktivum, ale v rámci zákona o dani z příjmu cílí na to, kdy vzniká příjem. Kdy dojde k tomu, že se zvyšuje váš majetek. Stručně lze tedy současný stav shrnout do popisu, že krypto je v podstatě nepojmenované a zákonodárce v oblasti daní zajímá především váš příjem z něj.

Jak je to tedy s příjmem z prodeje kryptoměn a jiných digitálních aktiv? Mohu jako soukromá nepodnikající osoba uplatnit proti takovému příjmu i nějaká výdaje spojené s nákupem krypta?

Můžeme si ukázat na nejjednodušším příkladu. Koupím Bitcoin, držím ho a pak prodám, tak pro účely zdanění můžete uplatnit výdaje vynaložené na pořízení. Takové výdaje musíte být schopen doložit. Takže v případě, kdy se vás finanční úřad na ně zeptá, měl byste umět prokázat, jaká částka odešla na jakou burzu a že z těch prostředků jste ten váš Bitcoin koupil.

Mohu z příjmů odečíst i transakční poplatky zaplacené burze za realizaci nákupu/prodeje? A co se ztrátou z jedno z obchodů?

Můžete. To jsou také uplatnitelné výdaje. Druhá věc je ale ztráta, což je možná pro někoho v posledních dnech aktuální. Pokud jsem loni na nějakém prodeji vytvořil ztrátu a letos vytvořím zisk, tak si tuto loňskou ztrátu nemohu uplatnit a snížit si tak zisk a tím svou daňovou povinnost. V rámci stejného kalendářního roku (zdaňovacího období) ale ztráta proti zisku z krypta uplatnit lze.

Chápu to tedy dobře, že když během jednoho zdaňovacího období několik kryptoměn nakoupím a prodám, v některých případech se ziskem a jindy zase se ztrátou, mohu moje obchodní kladné i záporné výsledky sečíst a tak dojít k výši zisku ke zdanění?

Ano. Dle našeho pohledu by se na kryptoměny mělo pohlížet jako na jedno aktivum. I když je druhů tokenů a mincí velké množství, ve výsledku je to jedna podstata.

Chcete-li si prostřednictvím nákupu digitálních mincí stejně jako my ukořistit kousek lepší budoucnosti, pak jste tu správně. Můžete začít teď a tady. My jsme se na vzrušující výpravu do světa kryptoměn již vydali. Přidáte se také? Zde si můžete přečíst a podívat na videonávod, kde založit Bitcoin peněženku a jak si koupit váš první Bitcoin.

A jak je to s daněmi v případech, kdy krypto daruji nebo ho někdo zdědí?

U daru je podstatný vztah mezi dárcem a obdarovaným. Český zákon o dani z příjmu osvobozuje dary v linii přímé, vedlejší a mezi manželi a osobami, které sdílejí společnou domácnost déle než jeden rok. Na straně dárce nedochází ke zvýšení majetku a tak dárce by neměl danit nic. Obdarovaný je od daně osvobozen. Samotný příjem např. Bitcoinu nebude obdarovaný danit, pokud je v skupině osob, která je od daně osvobozena. Pokud se bude jednat o dar v hodnotě vyšší než 5 milionů, tak ho obdarovaný musí nahlásit finančnímu úřadu. S neohlášením jsou spojeny poměrně velké sankce.

Jiná situace ale nastává, pokud obdarovaný tento dar prodá, a to za cenu vyšší, než byla cena v okamžiku obdarování. V tom případě platí daň z rozdílu mezi prodejní cenou a cenou v době obdarování. Pokud ale prodává na hodnotě nižší, odvádět daň nebude. Pouze tento příjem z prodeje uvede v daňovém přiznání. Obdobně toto platí i pro případy, kdy jste nabyl krypto formou dědictví.

Může se stát, že ztratím přehled v evidenci svého krypta a nepřiznám vše přesně tak, jak bych měl. Jak dlouho se pak mohu obávat nějakého postihu ze strany státu za neodvedenou daň?

Pokud se pohybujeme v rovině daňového řízení, tak tzv. prekluze (tj. zánik práv finančáku zahájit u vás daňovou kontrolu) má délku 3 roky ode dne vzniku povinnosti podat daňové přiznání.

U daňových úniků kvalifikovaných, díky svému rozsahu a charakteru, jako trestný čin (úmyslné zkrácení daně o vice jak 100 tisíc Kč) je to v závislosti na výši zkrácené daně až 15 let. V takovém případě se však již jedná o trestní stíhání.

Ke kryptoměnám mohu ale přijít i jinak, než jen nákupem, darem nebo dědictvím. Mám na mysli těžbu. Platí to opravdu obecně, že těžba je soustavně vykonávanou činností, na kterou bych měl mít živnostenský list? Platí to skutečně i pro nějaké malé domácí těžení na jednom PC pod pracovním stolem?

Ano, žádný limit pro objem těžby není. Jistě bude v praxi existovat dost případů domácí těžby na jednom PC bez živnosti, ale i v tomto případě byste měl mít na tuto činnost živnostenské oprávnění.

Když se teď podíváme na celkový trend v oblasti adopce kryptoměn. Co, podle vašeho názoru, kryptoměny čeká?

Jsou dvě roviny tohoto tématu. Je to rovina teoretická, kde lze spekulovat a uvažovat o postavení kryptoměn mimo zákon, kdy všechno týkající se této oblasti bude silně regulováno nebo zakázáno.

Druhá rovina jsou reálné kroky a události, které se dějí. Celý tento trh je stále více institucionalizován. V této oblasti investuje stále více společností a je silně vidět snaha vytvářet regulované fondy spravující kryptoměny. Proto vidím spíš tendenci k tomu, že se krpyto stane investičním aktivem, jako cokoli dalšího.

Jako nejvíc „bullish“ zprávou pak pro mne za poslední léta je to, co se stalo v Salvádoru. S cenou Bitcoinu to přitom reálně nepohnulo. Bude ale velmi zajímavé pozorovat, jak se k tomu postaví ostatní státy. Jestliže stát, i když tak malý, přijme Bitcoin jako svou státní měnu, tak vyvstává otázka, jestli to my uznáme jako měnu cizího státu. Takové uznání by pak mělo plno dalších konsekvencí. Takže, abych se vrátil k podstatě otázky, vidím ten vývoj spíše pozitivně.

Je něco, co byste chtěl vzkázat krypto komunitě?

Jedna věc týkající se daní mě napadá. Daně se samozřejmě platit mají a rozhodně bych nikoho k jejich neplacení nechtěl nabádat. Každý ať si na svou vlastní zodpovědnost dělá, co uzná za vhodné. Nemyslete si však, že burzy typu Binance jsou „hrozně daleko“, a že je jedno, co kdo píše třeba na sociálních sítích. Zjištění vašich obchodních aktivit na burzách s KYC je otázkou jednoho mezinárodního dožádání finančním úřadem a již jsme měli případ, kdy důkazem ve správním (daňovém) řízení byly soukromé posty daňového subjektu z Facebooku.

A závěrem se už zeptám jen, jaký je váš oblíbený „coin“?

Můj oblíbený „coin“ je Bitcoin a k tomu směřuje i struktura mého portfolia. Mám tam ještě trochu Etherea a nějaké zbytky z roku 2017, kdy jsme si všichni „hráli“, pak to popadalo a už se to nikdy nevzchopilo. Ale Bitcoinu mám určitě přes 90%.

Kryptoguru a jeho cesta

Někteří se ptají proč má Guru přes jedno oko pásku. Ne, není to pirát, ani hacker. Guru může být vaším průvodcem ve světě kryptoměn, který informace nabízí, ale nevnucuje. V tom, do čeho investovat nebo jak se rozhodnout, to je jen a jen na vás. Oko zakryté páskou znamená, že budoucnost je skryta. Nevidí do ní nikdo, ani Guru. Život je cesta a Bitcoin je směr, který jsme se rozhodli následovat. Myslíme, že budoucnost kryptoměn bude ještě pořádná jízda. Svezete se?

Dále můžeme zajistit kompletní mining služby například: poradenství, kompletace rigu (těžba pomoci GPU) nebo dle přání výrobu konstrukcí. Kontakt: info@kryptoguru.cz

Vinkmag ad

Předchozí článek

NVIDIA: Pozor na nové grafické karty LHR!

Další článek

AMD: Test těžební (mining) sestavy Asrock RX 6700XT v Hive OS