L. Kovanda: Bitcoin, větší svoboda, ale i odpovědnost

Lukáš Kovanda, Ph.D. – český ekonom a autor několika knih s ekonomickou tématikou. Je hlavním ekonomem Trinity Bank a členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Kromě mnoha dalších profesních aktivit také analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice a nové fenomény včetně například kryptoměn.

Na úvod bych se zeptal v takovém lehce bulvárním tónu na vaše působení v Národní ekonomické radě vlády na pár věcí. Jedná se o radu současné, dosluhující vlády nebo je to rada pro jakoukoli vládu? Poradili jste vládě něco, podle čeho se vláda pak zachovala? A za třetí by mne, jako daňového poplatníka, zajímalo, zda je účast v této radě placenou funkcí.

Vezmu to od konce. Členství v radě je neplacená funkce. Nikdy jsem nepracoval ve státních službách. Ne, že bych proti tomu vyloženě brojil, ale myslím, že pro každého jedince je lepší pracovat v soukromé sféře, ale to není rozhodně nic proti těm, kteří ve státní správě pracují. V mé pozici přicházím s myšlenkami a návrhy na ekonomické reformy, často stát i kritizuji, takže tím, že nejsem na státu ekonomicky závislý a nepobírám žádné odměny, nejsem ve střetu zájmů. O mém působení v radě bych už měl hovořit téměř v minulém čase, protože NERV je orgánem naší dosluhující vlády a s koncem vlády je otázkou, zda naše rada skončí nebo bude pokračovat i s novou vládou ať již v tomto nebo jiném personálním složení. Každopádně účast v radě pro mne byla zajímavá zkušenost. Především v roce 2020, kdy jsme v čas e covidu byli poměrně aktivní, kdy jsme přišli s celou řadou doporučení a návrhů. A pokud bych to měl shrnout, tak vytvoření takového poradního orgánu, složeného z ekonomů různého názorového zabarvení bylo moudrým krokem. V souvislosti s výměnou politické garnitury se domnívám, že i jakákoli další vláda by poradní orgán tohoto nebo podobného typu mít měla.

Je někdo v NERVu někjaký člen, který by měl podobně pozitivní pohled na bitcoin, jako vy?

Když se zamyslím a vybavím si jednotlivé členy, tak ne. Rozhodně ne. Ani se mi nevybavuje nikdo, kdo se o bitcouinu alespoň trochu pozitivně vyjadřuje. Teď se nechci někoho z kolegů dotknout, ale není tam určitě nikdo, kdo by se tak intenzivně bitcoinu ve veřejné diskuzi věnoval jako já.

Pojďme se bavit o bitcoinu a jeho případné celosvětové adopci. Napadá mne spousta otázek. Jak by mohl vypadat svět a jeho ekonomika, pokud by politici a jejich centrální banky přišli o nástroj, jako je například kvantitativní uvolňování? Jak by se mohlo změnit celkové uvažování o zacházení s penězi typu bitcoin? S penězi, které jsou ze své podstaty lehce deflační?

To jsou komplexní otázky a není na ně jednoduchá odpověď. Obecně: bitcoin znamená decentralizaci a skrze to také svobodu, ale i odpovědnost. Pokud by tu jednou převládl nový finanční systém založený na měnách typu bitcoin, tak by to znamenalo více svobody pro lidi, ale znamená to i jejich vlastní odpovědnost za své životy, protože bitcoin znamená méně dluhu. Méně veřejného dluhu, ale tím pádem i méně sociálních dávek, méně státního přerozdělování. Znamená to také daleko slabší roli státu, vlády, politiků a všech parazitických struktur, které tyjí z toho, že jsou napojeny na stát, vládu a politiky. Obecně by to byla denacionalizace měn neboli odpoutání od vlád a od celků typu Evropské centrální banky neboli měnových unií, které jsou v gesci určité monetární autority. Došlo by zkrátka k totálnímu překreslení globálního finančního systému. To by s sebou přineslo mnoho změn včetně té nejvýraznější, že by lidé převzali vetší odpovědnost. Měli by ale také více svobody v tom, jak budou nakládat se svými penězi. Současně by se více rozlišovalo, kdo v tom tržním systému jedná skutečně přínosně a kdo se spíše jenom veze. V současnosti je tato dělící linie hodně maskována státním přerozdělováním, kdy stále větší ingerence státu v tržním prostředí vede k tomu, že cenový mechanizmus ale i signály mzdové a úrokové neposkytují úplně dobré vodítko ohledně toho, kdo skutečně vytváří přínosnou přidanou hodnotu a kdo ne. Současný systém obsahuje spoustu parazitů – lidí, kteří nejsou přínosní, přesto ale jsou velice dobře finančně odměněni. Toto by s bitcoinovým systémem skončilo. V tomto smyslu je tedy bitcoin nejen cestou ke svobodě a odpovědnosti, ale také ke spravedlnosti, protože systém, který má určitý konečný počet jednotek, systém, který nelze manipulovat ukazuje pravou podstatu a stav věcí.

Neobávám se, že tento systém, který je ze své podstaty deflační, na rozdíl od systémů, které máme dnes, by byl nutně problémem pro ekonomický růst. Z historie víme řadu zářných příkladů hospodářského rozkvětu. Například nebývalý ekonomický rozkvět USA v druhé polovině devatenáctého století, kde byla dlouhou dobu deflační perioda.

Tip: Chcete-li si prostřednictvím nákupu digitálních mincí stejně jako my ukořistit kousek lepší budoucnosti, pak jste tu správně. Můžete začít teď a tady. My jsme se na vzrušující výpravu do světa kryptoměn již vydali. Přidáte se také? Zde si můžete přečíst a podívat na videonávod, kde založit Bitcoin peněženku a jak si koupit váš první Bitcoin.

Přechod na tento bitcoinový systém sebou nese nutnost dořešit spoustu praktických otázek, které bude nutné ještě zodpovědět. Nemůžeme chtít v tuto chvíli zázraky po kryptoměně, která tu je s námi deset let. Zázraky od měny, která se tak trochu stává kryptoaktivem, protože je obětí svého úspěchu. Není v oběhu, protože lidé ji tak zvaně tezaurují. Šetří si ji a nedávají ji do oběhu s tím, že očekávají, že zhodnotí a že by zbytečně přišli o svou kupní sílu, kdyby svůj bitcoin utratili. A protože se bitcoin nedostává do oběhu tak, jak by mohl, nerozvíjejí se dostatečně různé platební kanály a transakční mechanizmy, které by mohly uspíšit jeho boom. Takže v tuto chvíli slouží spíše jako nástroj k uchování hodnoty. To vše se ale může ještě změnit. Před námi je velký potenciál a brovský kus práce, který je třeba odvést, kterou ale určitě odvedou lidé motivovaní svojí snahou o zisk. Chce to jen mu nechat volný průběh, nepřeregulovat to a nemít plané úvahy o tom, že chráníme spotřebitele. Bohužel ale myslím, že toto se bude dít a centrální banky pod záminkou ochran spotřebitele si budou chtít uchránit svůj monopol. Banky, parazitické struktury, lidé napojeni na toky veřejných peněz, o nichž jsem hovořil, se nebudou chtít vzdát tohoto svého současného privilegia, protože tuší, že by na volném trhu nemuseli obstát. Toho se bojí jako čert kříže.

Když si představím, že bychom tu již měli zavedený bitcoinový systém, dočkali bychom se, myslíte, také například vyrovnaných státních rozpočtů?

Myslím, že používáním krypto měny typu bitcoinu bychom se dočkali úplně zásadní proměny státu. Stát by musel být mnohem menší, méně přerozdělující, více vycházející ze zodpovědnosti člověka za sebe sama. Mohl by se také méně zadlužovat. Současný systém je založený na dluhu, ale zadlužuje se natolik, že to již není udržitelné. Proto si myslím, že dříve čí později dojde k nějakému mohutnému globálnímu otřesu, který bude způsobem předlužením a že tento otřes povede k transformaci celého systému. Pak bude šance, aby nový systém, který vznikne na troskách toho zaniklého, byl už v režii kryptoměn a bitcoinu. To v tuto chvíli sice vypadá jako sci-fi, ale z důvodů, jak funguje stávající finanční systém si myslím, že to není žádná utopie. Taková změna si ale vyžádá mohutnou krizi, protože jedině tak ztratí vlády a centrální banky svoji důvěryhodnost, kterou zatím stále mají. Toho důkazem je, že ty dnešní papírové peníze jsou kryty zejména důvěrou lidí ve státy a centrální banky. Lidé si musí nejdříve uvědomit, že to jsou státy, centrální banky a nastavené systémy politické reprezentace, které vedou právě k zadlužování a že je to pro společnost ničivé.

Lidé budou muset přijmout větší díl zodpovědnosti. My, jako lidstvo, musíme vyzrát, abychom měli plnohodnotný bitcoinový platební ekosytém. K tomu vyzrání potřebujeme nějaký zásadní otřes a doufám, že se obejde bez krveprolití, ale vyloučit to nemohu. Dějiny se ale vyvíjejí spíše ve skocích než lineárně, tudíž opravdu nemohu vyloučit to, že po nějakém takovém zásadním otřesu dojde i k uvědomění si podstatné části lidstva, že měnový systém založený na nemanipulovatelné měně, která není závislá na státech a centrálních bankách bude lepší a přínosnější, než ten systém stávající. Systém, který již neposkytuje věrohodné signály ohledně uplatňování ekonomických zdrojů, který vede k plýtvání, k zaostávání, k tomu, že bohatnou lidé, kteří bohatnout nemají a naopak chudnou ti, kteří chudnout nemají, že tedy není jejich přidaná hodnota v ekonomice po zásluze odměňována. To je dáno manipulací ze strany států. To bude muset dříve nebo později přestat, protože se lidé s takto nespravedlivým systémem dlouhodobě sžít nedokáží a pokud uvidí, že bitcoinový systém je spravedlivější, tak takový systém budou chtít.

Nebylo by možné se těm, vámi zmíněným, globální otřesům a případnému krveprolití vyhnout podobným přístupem, jako zvolil Salvador, kde vedle sebe jsou v ekonomice teď americký dolar a bitcoin?

Případ Salvádoru musím vítat, protože je to další krok vpřed na cestě k obecnější adopci bitcoinu a kryptoměn. Na druhou stranu si nemyslím, že to musí být zrovna tento způsob, který bych si přál, aby byl bitcoin zaváděn. Spíše bych nechával volný průběh jeho adopci ve vyspělých zemích. Pro mne daleko důležitější, než to, že nějaký konkrétní stát přijme bitcoin jako zákonné platidlo to, že mnohem významnější ekonomiky v čele se Spojenými státy nechají volný průběh rozvoji bitcoinu a dalších kryptoměn. Aby tyto ekonomiky dostáli tomu, co mají ve svých ústavách a neomezovali svobodu jednotlivce a aby zároveň řekli, že pokud celý projekt kryptoměn nedopadne, tak že nikoho zachraňovat nebudou. A to se dostáváme zpátky k té zodpovědnosti každého jedince.

Tak to bychom mohli tímto vzkázat všem politikům a centrálním bankéřům: „Ruce pryč od bitcoinu!“ Co myslíte?

Přesně tak. Co je jim po tom, že si někdo vytvořil nějakou měnu? Někteří lidé tomu věří a jsou ochotni do toho investovat. No a co? Proč by mne měl někdo chránit jako spotřebitele? Já žádnou ochranu nepotřebuji. Vím sám, že bitcoin má svá velká rizika, vím, že má potenciálně velký přínos a že tam investuji jen takové peníze, které jsem ochoten kompletně ztratit. Tak nechme lidi, ať do bitcoinu investuji při znalosti všech rizik, ale ať také pak nebrečí, když se to náhodou nepovede.

Rozhovor: Lukáš Kovanda

Kéž jsou politici alespoň trochu poučeni o tom, co je to bitcoin a kéž do toho budou mluvit, co možná nejméně.

Kéž by. Popisovali jsme tu dnes systém, který neexistuje a ještě hodně dlouho existovat nebude, ale věřím, že jednou by mohl.

Doufejme, že jednou existovat bude. Děkuji za rozhovor a přeji vám, ať se daří!

Kryptoguru a jeho cesta

Někteří se ptají proč má Guru přes jedno oko pásku. Ne, není to pirát, ani hacker. Guru může být vaším průvodcem ve světě kryptoměn, který informace nabízí, ale nevnucuje. V tom, do čeho investovat nebo jak se rozhodnout, to je jen a jen na vás. Oko zakryté páskou znamená, že budoucnost je skryta. Nevidí do ní nikdo, ani Guru. Život je cesta a Bitcoin je směr, který jsme se rozhodli následovat. Myslíme, že budoucnost kryptoměn bude ještě pořádná jízda. Svezete se?

Dále můžeme zajistit kompletní mining služby například: poradenství, kompletace rigu (těžba pomoci GPU) nebo dle přání výrobu konstrukcí. Kontakt: info@kryptoguru.cz

Vinkmag ad

Předchozí článek

AMD: Test těžební (mining) sestavy Sapphire RX 6700XT v HiveOS

Další článek

INTEL / AMD: Těžba kryptoměny Raptoreum pomocí CPU