Největší konference pro příznivce svobody a Svobodných měst: Liberty in Our Lifetime

Již za necelých 100 dní se v Praze uskuteční dosud největší konference věnovaná všem příznivcům svobody a Svobodných měst. Free Cities neboli Svobodná města jsou města nebo území s širokou autonomií a samosprávou, která podporují